(۲)
نقد و بررسی روایات سیره نبوی قبل از بعثت

محمدی، رمضان

كارشناسی ارشد تاریخ
پژوهشكده حوزه و دانشگاه
به راهنمائی : جعفریان، رسول
۱۳۷۹
۱۲۸ صفحه
كلید واژه : پیامبر / روایت / تاریخ اسلام

چكیده : دستیابی به شرح زندگانی واقعی پیامبر(ص ) از آن نظر كه به عنوان منبع تشریع اسلامی و بهترین الگو برای مسلمانان به حساب می‌آید، از ضرورتهای تاریخ اسلام است ، بخشی از زندگانی آن حضرت را دوران قبل از بعثت تشكیل می‌دهد، تلاش این رساله برای پاسخ به این سؤال است كه زندگی قبل از بعثت را چه روایاتی تشكیل می‌دهند و این روایات از كجا آمده‌اند؟