(۳)
امام مهدى(علیه السلام) در تأویل آیات و نصوص روایات از دیدگاه منابع اهل سنت

حكیمى، عبد المؤمن

كارشناسى ارشد فقه و معارف اسلامى
مركز جهانى علوم اسلامى، مدرسه عالى فقه و معارف اسلامى
استاد راهنما: رحمانى فرد سبزوارى، على
۱۳۸۱
تعداد صفحات : ۱۱۱
کلید واژه: مهدى(علیه السلام)، اهل سنت

چکیده: آشنایى با پیشوایان راستین بر همه حقیقت جویان مسلمان و عاشقان كوى فضیلت لازم و ضرورى است و در این راستا، گوشه هایى از ویژگیهاى شخصیت الهى حضرت مهدى(علیه السلام) در پرتو آیات نورانى قرآن و روایات رسیده از پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله) و ائمه طاهرین(علیهم السلام)، و نیز صحابه و تابعین، آن هم فقط در حوزه منابع اهل سنت، در این رساله بیان شده است تا هم موجب تقریب بین علماى شیعه و سنى شود و هم به ارائه مكتب انتظار فرج پردازد كه نهال امید را در وجود انسانها زنده نگه مى دارد. این رساله، در سه بخش ترتیب یافته است:
در بخش اول، آثار فردى و اجتماعى مهدویت، ضرورت شناخت امام زمان(علیه السلام)از نظر اهل سنت، و عقیده به مهدویت به عنوان اعتقادى عمومى و اسلامى مورد بحث قرار مى گیرد.
در بخش دوم، بشارتهاى قرآن ازدیدگاه كتب تفسیرى و حدیثى اهل سنت درباره مهدى(علیه السلام)بیان مى شود كه عبارت اند از: خلیفة الله بودن حضرت مهدى(علیه السلام)، غلبه نهایى اسلام بر ادیان دیگر، غلبه قطعى صالحان از منظر قرآن، ظهور دولت كریمه از دیدگاه قرآن، و دیگر نویدهاى قرآن.
و در بخش سوم، اخبار اهل سنت درباره آن حضرت بررسى مى گردد و این مباحث ارائه مى شود: مهدى(علیه السلام)و بشارتهاى نبوى از دیدگاه اهل سنت، تصریح بزرگان اهل سنت بر تواتر اخبار، سیماى مهدى(علیه السلام) از منظر بزرگان اهل سنت، مهدى(علیه السلام) و كتابهاى ویژه از علماى بزرگ اهل سنت، و نسب مهدى(علیه السلام) از دیدگاه اهل سنت.