(۴)
العلل الملعنة لغیبة الامام المهدی(عج) علی ضوء القرآن و الحدیث

الحكیم، عال

كارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث
مدرسه عالی فقه و معارف اسلامی
استاد راهنما: كلباسی، مجتبی
۱۳۸۵
تعداد صفحات : ۱۱۴
کلید واژه: حضرت مهدی(عج)، فلسفه غیبت

چکیده: بررسی علت‌‌ها و فواید غیبت امام زمان با توجه به آیات و روایات می‌باشد. در این رساله به بحث درباره حكمت‌‌های اختفای امام زمان با رویكردی قرآنی و روایی پرداخته شده و علل مربوط به خود امام(ع)، علل مربوط به مؤمنان و علل مروبط به عموم مردم به طور جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرد. نگارنده ترس از قتل را علت طول غیبت امام زمان از ناحیه خود آن امام، عدم آمادگی شیعیان و مؤمنان و وقوع اختلاف و كثرت ظلم را علت از ناحیه مؤمنان و مردم برای طول كشیدن غیبت ذكر كرده و به بررسی آیات و روایات درباره فلسفه غیبت امام زمان پرداخته و فواید این امر را تبیین نموده است.