(۵)
شورا از ديدگاه قرآن و سنت

خوشنويس، محمدزکى

کارشناسى ارشد، دانشگاه آزاد اسلامى کرج
استاد راهنما: نصيريان، يدالله
۱۳۷۹

تحقيق حاضر مشتمل بر نه فصل با اين مباحث است: فصل اول، کليات: واژه‏ىِ شورا از نظر لغوى و اصطلاحى، شورا از ديدگاه تاريخ و در ملل مختلف و جامعه و خانواده؛ فصل دوم، آيات مربوط به شورا در قرآن: آياتى که واژه‏ىِ شورا در آن به کار رفته، آياتى که بدون اين‏ که واژه‏ىِ شورا در آن به کار رفته باشد، در مورد مشورت به بحث پرداخته‏است؛ فصل سوم، شورا در نهج‏البلاغه: شوراهاى شوم مانند سقيفه و شوراى شش نفرى، ديدگاه امام على (ع) نسبت به شورا و مشورت؛ فصل چهارم، شورا در احاديث پيامبر (ص) و ائمه‏ىِ هدى (ع)؛ فصل پنجم، شورا در سيره‏ىِ معصومين (ع)، از جمله مشورت‏هاىِ جنگى پيامبر (ص)؛ فصل ششم، شورا در فرهنگ اسلامى: جايگاه و اهميت شورا در منابع فقه شيعه و سنى، شرايطى که در مشورت بايد رعايت شود؛ فصل هفتم: شوراى افتا؛ فصل هشتم، شوراهاى توطئه‏گر و داستان‏هاىِ تاريخى شورا در اين زمينه؛ در فصل نهم، استخاره که همان مشورت با خداوند متعال است، مورد بحث واقع شده‏است.