(۸)
معاشرت زنان و مردان از دیدگاه قرآن و عترت

صادقى زفره، حسن

کارشناسى ارشد الهیات و معارف اسلامى
مؤسسه‏ىِ آموزشى و پژوهشى امام خمینى (ره)
استاد راهنما: على‏دوست، ابوالقاسم
۱۳۷۹

پایان‏نامه‏ىِ حاضر از یک مقدمه و سه فصل با این موضوعات تشکیل شده ‏است: مقدمه: بیان مسأله، ضرورت بحث، روش تحقیق، پیشینه‏ىِ تحقیق، سازماندهى تحقیق؛ فصل اول، کلیات: معاشرت در قرآن، معاشرت در روایات، شیوه‏هاىِ ارتباط و معاشرت، ارتباط حضورى (نگاه‏کردن، صحبت کردن، دست دادن و...)، ارتباط غیر حضورى (نامه‏نگارى، مکالمه‏ىِ تلفنى، ارتباط نت‏متینگ، ارتباط تلویزیونى)، ضرورت معاشرت، آسیب‏هاى معاشرت و راه‏هاى پیش‏گیرى، حضور زن در اجتماع، حضور زن در اجتماع از منظر قرآن، حضور زن در اجتماع از منظر تاریخ؛ فصل دوم، دیدگاه‏ها: آزادى بى‏قید و شرط هرگونه ارتباط میان زن و مرد، انحصار مطلق ارتباط و معاشرت؛ فصل سوم، دیدگاه اسلام: نگاه، اقسام نگاه از نظر حکم، محرم و نامحرم، نگاه در قرآن، نگاه در روایات، جایگاه نگاه در فقه شیعه، محدوده‏ىِ جواز نگاه کردن به محارم، جایگاه نگاه در فقه اهل سنت، حجاب، حجاب در آیات قرآن و روایات، فلسفه‏ىِ حجاب، مقدار پوشش لازم براى زنان، در برابر چه کسانى زن باید خود را بپوشاند، صحبت کردن.