(۵)
حقوق والدین در قرآن و حدیث و متون ادبی

ذاکری، آناهیتا

کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه آزاد اسلامی تهران، واحد شمال
استاد راهنما: پهلوان، منصور
۱۳۷۷

این پژوهش دارای سه فصل است. در فصل اول، با استفاده از تفاسیر المیزان، کشف‏الاسرار و عدة الابرار، روض الجنان و روح الجنان و نمونه به شرح و توضیح چهارده آیه از آیات قرآنی در زمینه‏ی حقوق والدین پرداخته‏است. در فصل دوم که مربوط به حقوق والدین در روایات است، شامل این موضوعات است: حقوق والدین ، احسان چیست؟ عقوق چیست؟ در فصل سوم، نظم و نثرهایی از اخلاق ناصری، قابوسنامه و احیاءالعلوم و تذکرةالاولیاء و اشعاری از شاعران مختلف درباره‏ی حقوق والدین آورده شده‏است.