(۶)
حقوق و تکالیف دوستان نسبت به یکدیگر از دیدگاه قرآن و روایات

رودباری، اعظم

کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
استاد راهنما : گرجیان، محمد‌ مهدی
۱۳۷۶

بخش اصلی این پایان‏نامه حاوی موضوعات ذیل‏است: نیاز انسان به دوست، نقش دوستان در تشکیل‏ شخصیت آدمی، اهمیت انتخاب دوست خوب، فواید دوست خوب چون رهایی از تنهایی و یاری در سختی‏ها، راه‌های صحیح دوست‏ یابی، آداب دوستی وحقوق دوستان و لزوم رعایت آن، عوامل مؤثر در حفظ و بقای دوستی و آفات دوستی.