(۹)
بررسی روش های درمان اضطراب از دیدگاه قرآن و ائمه‌ معصومین (ع)

چراغ‏چشم، عباس

کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
استاد راهنما: عطاری، یوسف
۱۳۷۹

این پژوهش در سه فصل به معرفی روش‏های درمان اضطراب با استفاده از آیات قرآن و روایات ائمه‏ی معصومین)ع( پرداخته و مطالب آن به این شرح است: فصل اول، تعریف لغوی اضطراب، خشیت، خوف، علائم اضطراب، ریشه‏های اصلی اضطراب، عوامل ایجاد اضطراب و...؛ فصل دوم، ویژگی‏های آرامش، تعریف لغوی سکینه، اطمینان، آرامش قلوب، ویژگی‏های آرامش، سکینه از نظر روایت؛ بخش سوم، روش‏های درمان اضطراب: درمان اضطراب در سایه‏ی دین، آرامش و صلح جهانی در سایه‏ی ایمان، مقایسه‏ی حال مؤمنین و افراد بی‏ایمان، درمان اضطراب در پرتو عبادت، درمان اضطراب در پرتو نماز و تأثیر دعا در درمان اضطراب، نقش توبه در کاهش اضطراب و ایمان و توکل، تأثیر قرائت و تدبر در آیات قرآن در درمان اضطراب،....