(۱۰)
بررسی عوامل مؤثر در کاهش فشارهای روانی از دیدگاه قرآن و حدیث

پهلوانی‏نژاد، شریف‏الزمان

کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه آزاد اسلامی تهران، واحد شمال
استاد راهنما: پهلوان، منصور
۱۳۷۸

این تحقیق در ده فصل با این عنوان‏ها به نگارش درآمده‏است: فصل اول، کلیات: بیان مسئله، هدف پژوهش، اهداف کلی و جزیی، اهمیت مورد تحقیق، روش تحقیق،...؛ فصل دوم، فشار روانی، استرس خوشایند و ناخوشایند، انواع استرس‏زاها، عوامل ایجاد استرس، پی‏آمدهای فشار عصبی، تقسیم‏بندی نیازها و احتیاجات اساسی، عوامل پیدایش فشارهای روانی، آثار فشارهای روانی بر انسان، طرق مقابله با استرس و نقش آموزش‏های اسلامی در مقابله با استرس‏ها، راه‏های کلی مقابله با استرس و کنترل فشار عصبی، عوامل کاهش‏دهنده‏ی فشارهای روانی با بهره‏گیری از برخی رهنمودهای اسلامی؛ فصل سوم، ایمان و اعتقادات مذهبی: ایمان به خداوند ضامن سلامت جسمی و روانی، ایمان و تأثیر آن در آرامش روان، ایمان و انحرافات اجتماعی،...؛ فصل چهارم، نماز: وصف نماز، نماز از دیدگاه آیات و روایات،...؛ فصل پنجم، ذکر: معنا و اهمیت ذکر، مراتب ذکر، فضیلت کثرت ذکر در آیات و روایات، ثمرات ذکر در آیات و روایات، یاد خدا آرام‏بخش دل‏ها، آیا آرامش با ترس از خدا سازگار است؟؛ فصل ششم، دعا و نیایش: مفهوم لغوی و اصطلاحی دعا، تفاوت دعا و ذکر، آثار نیایش، آثار درمانی نیایش؛ فصل هفتم، تلاوت قرآن: تأثیر و نفوذ قرآن، ویژگی‏های قرآن از دیدگاه قرآن و روایات، متأثر شدن و پندپذیری از قرآن، مروری تاریخی بر پدیده‏ی موسیقی‏درمانی، نقش آهنگ در تلاوت قرآن، آوای دلنشین قرآن یکی از عوامل تسکین آلام؛ فصل هشتم، زیارت: مفهوم زیارت، جایگاه زیارت در میان ملل، دعا و زیارت، اثر تربیتی دعاهای زیارت، آثار و فواید زیارت؛ فصل نهم، توکّل: توکل در قرآن و روایات، حقیقت توکل و فلسفه‏ی آن، آرامش خاطر در سایه‏ی توکل؛ فصل دهم، اعتقاد به معاد: آثار اعتقاد به معاد در زندگی انسان‏ها، آثار یاد مرگ، تدابیر درمانی برای مقابله با مرگ.