(۱۱)
بررسی جامعۀمدنی از دیدگاه قرآن و حدیث

خلفى، شهلا

کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه آزاد اسلامى تهران، واحد شمال
استاد راهنما: پهلوان، منصور
۱۳۷۹

مباحث این پژوهش در پنج فصل با این عنوان‏ها به نگارش درآمده ‏است: فصل اول، طرح مسأله: تعریف و تبیین موضوع، اهمیت و ضرورت موضوع، سابقه‏ىِ تاریخى موضوع، تبیین فرضیه‏ها، مفاهیم اساسى تحقیق، روش و تکنیک تحقیق؛ فصل دوم، جامعه‏ىِ مدنى در ادبیات غرب: نقش تفکرات اجتماعى از گذشته تا امروز، آثار عمده و جریانات مهم اجتماعى، مبادى فکرى افلاطون در مدینه‏ىِ فاضله، فلسفه‏ىِ اجتماعى تخیلى «رؤیاگرا» پس از افلاطون، فلسفه‏ىِ اجتماعى واقع‌گرا «رئالیست»؛ فصل سوم، مشرق زمین گاهواره‏ىِ تمدن: گهواره‏هاىِ مدنیّت، جامعه‏ىِ مدنى اسلامى، امام صادق (ع) و نهضت علمى، حکومت شورایى، حکومت قانون، ظهور اندیشه‏هاىِ اجتماعى در جهان اسلام، سرزمین غرب دنیاى اسلام، جامعه‏ىِ مدنى از نظر قرآن، تفسیر سوره‏ىِ یس، تفسیر سوره‏ىِ واقعه و حمد، مؤلفه‏ها و ارکان جامعه‏ىِ مدنى در فرهنگ قرآن، اصول جامعه‏ىِ اسلامى، ملاک‏هاى برترى، بررسى سنت ائمه‏ىِ معصومین (ع) درباره‏ىِ جامعه‏ىِ مدنى اسلامى، دوران حاکمیت حضرت محمد (ص) در جامعه‏ىِ مدنى اسلامى، تبیین مؤلّفه‏ها و عناصر جامعه‏ىِ مدنى در جامعه‏ىِ اسلامى، مدینة النبى، مدینه‏ىِ منوّره، مدنیات، مراتب مدینه‏ها، قانون اساسى، مقررات و قوانین در قرآن؛ فصل چهارم، بررسى تطبیقى جامعه‏ىِ مدنى غرب و جامعه‏ىِ مدنى اسلامى: دولت و جامعه‏ىِ مدنى در خاورمیانه، آزادى مدنى، آزادى در قانون اساسى ایران، مشترکات حقوقى جامعه‏ىِ مدنى و جامعه‏ىِ نبوى، ویژگى‏هاى جامعه‏ىِ مدنى با توجه به برخى از اصول قانون اساسى ایران، گفتگوى تمدن‏ها، نقش زنان در جامعه‏ىِ مدنى، آیات و روایات مبنى بر استمرار عقلانیت شیعى، اسلام دین زندگى، قرآن و تحریف کتب مقدس، جامعه‏ىِ مدنى و تکثر سیاسى، خداپرستى و مدارا؛ فصل پنجم، نتیجه‏گیرى از تحقیقات به ‏عمل آمده: سه دیدگاه در میان متفکران ایرانى درباره‏ىِ جامعه‏ىِ مدنى اسلامى، حق و حقوق مردم در جامعه‏ىِ مدنى اسلامى، عدالت در جامعه‏ىِ مدنى اسلامى، شورى و حق انتخاب در جامعه‏ىِ مدنى اسلامى، حاکمیت علم و گزینش تخصصى، عقل‏گرایى و موقعیت آن در جامعه‏ىِ مدنى اسلامى.