(۹)
بیعت در قرآن و حدیث

عابدى، عید على

كارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
مركز جهانى علوم اسلامى، مدرسه عالى امام خمینى
استاد راهنما: رحمان ستایش، محمدكاظم
۱۳۸۴
تعداد صفحات : ۱۶۴
کلید واژه: بیعت، بیعت عشیره، بیعت عقبه، بیعت رضوان، بیعت غدیر، بیعت سقیفه، على(ع)، خدیجه(س)، محمد(ص)

چکیده: مسئله بیعت در زمان جاهلیت وجود داشته و اسلام نیز آن را پذیرفته است. قرآن و احادیث در مسئله بیعت بر این تأكید دارند كه اگر بر بیعت و پیمان وفادار باشید، خداوند علاوه بر رضایت خود، پاداش عظیم نیز مى دهد و اگر آن را نقض كنید، جز خود شما كسى متضرّر نمى شود. این رساله، در چهار فصل تنظیم شده است: در فصل اول، كلیات پژوهش ارائه مى گردد. در فصل دوم، بیعت در قرآن حكیم مورد بحث واقع مى شود (و گفته مى شود كه واژه بیعت با صیغه هاى مختلف پنج بار و در چهار آیه مطرح گردیده است.) در فصل سوم، بیعت در حدیث مطرح مى گردد كه شامل هفت مورد مى باشد: بیعت حضرت خدیجه(علیها السلام) و حضرت على(علیه السلام)با پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله)، بیعت عشیره، بیعت عقبه اول، بیعت عقبه دوم، بیعت قبل از جنگ بدر، بیعت رضوان، و بیعت غدیر. و در فصل چهارم، بیعت پس از عصر رسالت مورد بررسى قرار مى گیرد كه شامل پنج مورد مى باشد: بیعت سقیفه، بیعت عمومى ابوبكر، بیعت عمر بن خطاب، شورا و بیعت عثمان، و بیعت امیرالمؤمنین على بن ابى طالب(علیه السلام)