(۸)
شاخص های افضلیت انسان در قرآن و حدیث

طباطبائى‌نیا، سید رضا

کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه آزاد اسلامی فسا
استاد راهنما: جعفری، سید محمد مهدی
۱۳۷۸

این پایان‌نامه شامل چهار بخش با این عنوان‌هاست: بخش اول، انسان و برتری در خلقت: انسان و مترادفات آن، هدف از آفرینش انسان، انسان شاهکار خلقت؛ بخش دوم، مقام کرامت انسانی: روح، ابعاد نفس، فطرت جامه فضیلت انسان، افضلیت انسان بر ملائکةالله، شایستگى‌ها؛ بخش سوم، خلافت انسان: استعداد خلافت در انسان، دلائل خلافت انسان، امانت‌پذیری؛ بخش چهارم، مقام ولایت: قرب و جنب، خصوصیات انسان کامل، مقامات انسان کامل، جامعیت انسان.