(۹)
امر به معروف و نهی از منکر در علم کلام و آثار و نتایج آن از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه

محقق نجفى، صدیقه

کارشناسى ارشد الهیات و معارف اسلامى
دانشگاه قم
استاد راهنما: عابدى، احمد
۱۳۷۹

این پایان‏نامه مشتمل بر یک مقدمه و دو فصل است: در مقدمه، از پیشینه‏ىِ تاریخى، ضرورت، قلمر و بحث و معیارهاى شناخت امر به معروف و نهى از منکر و جایگاه آن در قرآن و روایات سخن رفته‏ است. در فصل اول، از امر به معروف و نهى از منکر در علم کلام بحث شده ‏است و در فصل دوم، آثار اجتماعى امر به معروف و نهى از منکر از دیدگاه قرآن و نهج‏البلاغه بررسى گردیده‏ است.