(۲۳)
اهل بیت (علیهم السلام) و تفسیر قرآن (نقد كتاب اصول مذهب الشیعة الاثنى عشریة)

رئیسیان، غلام رضا

دكترى مدرسى الهیات و معارف اسلامى، گرایش علوم قرآن و حدیث
دانشگاه قم، مركز تربیت مدرس
استاد راهنما: حجتى، سید محمد باقر
۱۳۸۲
تعداد صفحات : ۲۵۰
کلید واژه: تفسیر، اهل بیت(علیهم السلام)، قفارى، اصول مذهب الشیعة، شیعه، اهل سنت.

چکیده: كتاب «اصول مذهب الشیعة الاثنى عشریة» تألیف دكتر ناصر بن عبد الله بن على قفارى است كه در حقیقت رساله دكتراى مؤلف است. وى در این اثر به گمان خود عقاید شیعه را نقد كرده و در مبحث اول از فصل اول كتاب یاد شده، تحت عنوان «اعتقاد شیعه درباره حجیت قرآن» با استناد به مجموعه اى از روایات، مى گوید كه شیعه فهم قرآن را در انحصار ائمه خود مى داند و براى دیگران از قرآن بهره اى جز تلاوت نمى داند و همچنین مى گوید كه شیعه براى كلام و سخن امامان خویش آن چنان حجیت قائل است كه مى تواند مخصّص، مقید و ناسخ قرآن باشد. پایان نامه حاضر، در صدد پاسخ گویى به شبهات یاد شده برآمده است.این پایان نامه، در دو مقام ترتیب یافته است:در مقام اول، دیدگاه شیعه در باب قرآن كریم و نیز شئون پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله)، ضرورت جانشینى آن حضرت و نیز جایگاه علمى ائمه اطهار(علیهم السلام)بیان شده و با استناد به قرآن كریم و احادیث معتبر از منابع اهل سنت، مرجعیت علمى آنها به اثبات رسیده است. و در مقام دوم، به یكایك شبهات پاسخ داده شده و روایات مورد استفاده مؤلف مورد ارزیابى سندى و متنى قرار گرفته كه بسیارى از آنها ضعیف ارزیابى شده است. در ضمن با صرف نظر از سند، متن آنها به گونه اى تبیین شده كه با عقاید صحیح شیعه سازگار باشد.