(۴)
آشنایی با احوال و احادیث زنان راوی از پیامبر (ص)

‌بال‌افكن، فاطمه بیگم

كارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه تربیت مدرس
به راهنمایی: غروی‌نائینی، نهله
۱۳۷۷
۲۵۵ صفحه
كلید واژه : محمد (ص)، پیامبر اسلام / زندگینامه / حدیث / اسلام / زن / روایت

چكیده : در این رساله تلاش بر معرفی شخصیت و احادیث زنان راوی از پیامبر (ص) بوده است . در فصل اول این رساله، مقدمه‌ای پیرامون بحث مطرح و پس از آن فرضیاتی در باب شخصیت و افكار زنان راوی از پیامبر (ص) بیان شده، هدف نگارش این رساله و روش تحقیق در ان مورد بحث قرار گرفته است . در فصل دوم كه عنوان راویان مكنی از صحابیات به خود می‌گیرد، اسامی زنان دارای كنیه به ترتیب حروف الفبا، نامهای غیرمشهور، نام پدر و مادر، همسر، فرزندان، شرح حال راوی، ولادت و وفات آنها تا آنجا كه در منابع یافت شده مورد بررسی قرار گرفته است و همچنین نام افرادی كه فرد مورد نظر راوی آنها بوده و نیز افرادی كه از او روایت داشته‌اند، ذكر شده است . اختلاف نظرهای شرح حال نگاران و همه احادیثی كه توسط روای در منابع مورد بررسی یافت شده است ، ذكر گردیده و در آخریم بخش ، در صورتی كه فضیلتی برای آن شخصیت وجود داشته، آمده است . در میان زنان راوی مذكور در این مجموعه، زنانی هستند كه شرح حال نویسان آنها را راوی پیامبر (ص) ذكر می‌كنند لیكن روایتی از آنها در منابع احادیث یافت نشده است ، ضمنا نا راویانی را در ضمن احادیث یافتیم كه در منابع ذكری از ایشان نیست و بدین سان تلاشی بر نمایاندن نقش زنان مسلمان راوی رسول‌الله (ص) نمودیم.