(۲)
نقد و بررسی سندی و دلالی موافقات عمر (خلیفه دوم)

كارور، مهین

كارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی
دانشكده علوم انسانی، دانشگاه قم
به راهنمائی : مودب، رضا
۱۳۷۷
۱۴۳ صفحه
كلید واژه : قرآن / نقد / موافقات عمر (حدیث ) / عمر بن خطاب

چكیده : قران كریم راستگوترین سخنان و متن اولیه و اصلی اسلام می‌باشد دومین متن روایات وارده می‌باشد كه باید مورد تحقیق دقیق واقع گردند، روایات در اسلام بابی وسیع دارند و بدون بررسی نقادانه آنها نمی‌توان پیرامون اسلام اظهارنظر كرد. تاریخ و ادواری كه رهبران اسلام در آن می‌زیسته‌اند خصوصا اوضاع سیاسی و اقتصادی و اجتماعی عصر خلفاء نیز نقش مهمی را در این زمینه ایفاء میكند. در این جزوه احادیثی مورد بحث و بررسی قرار میگیرد كه هدف اصلی واضع آن شكستن شخصیت والای رسول خدا (ص ) می‌باشد كه البته تاثیری بس بزرگ در ذهن خواننده خواهد داشت كه ناگهان از خود می‌پرسد آیا به راستی شخصیت پیامبر (ص ) این بود؟ در ضمن، این احادیث ، بسیاری از كسانی را كه در طول تاریخ گامی برای پیشرفت اسلام برنداشته‌اند در حد رسول خدا (ص )، حتی در بعضی موارد بالاتر از ایشان قرار میدهد. این روایات در كتب حدیثی اهل سنت خصوصا صحاح سته جایگاه بسیار والائی دارند و آنها را از مهمترین فضائل بلكه فضلیت منحصر به فرد خلیفه دوم میدانند از نمونه‌های برجسته اینها، سلسله احادیثی است كه به نام "موافقات عمر" مشهور می‌باشند و ما سعی داریم كه به نقد و بررسی این روایات با استناد به آیات قرانی و روایات و مسائل تاریخی بپردازیم البته تنها استناد به حدیث یا احادیثی صحت یك تحقیق را تضمین نمی‌كند بلكه بررسی و دقت كامل و نقادانه در مجموعه متون دینی لازم است كه خود نیازمند یك رشته علوم مقدماتی می‌باشد.