(۱)
مهدى موعود(عج) در قرآن و احادیث (ترجمه کتاب البرهان فی علامات المهدی)

فرخى‏نژاد ناصرى، شهربانو

كارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشكده الهیات دانشگاه آزاد اسلامى شمال تهران
استاد راهنما: غفارى، على‏اكبر
استادان مشاور: حجّتى، سید محمدباقر؛ طهماسبى، عدنان
۱۳۷۵
۲۰۴

این پایان‏نامه، ترجمه كتاب البرهان فى علامات مهدىّ آخر الزمان، تألیف دانشمند معروف اهل سنّت، متّقى هندى است. متن اصلى كتاب كه توسط استاد على اكبر غفّارى تصحیح و تحقیق شده، براى ترجمه در اختیار پدیدآورنده‏این پایان‏نامه قرار گرفته است.
در این كتاب، پس از معرّفى مهدى‏علیه السلام ، فتنه‏ها و جنگ‏هایى كه پیش از قیام ایشان یا به عنوان مقدّمه ظهور و نیز مقارن با ظهور آن حضرت اتّفاق خواهد افتاد، به تفصیلْ بیان شده است.
فصول و ابواب این پایان‏نامه - -كه همان فصول و ابواب كتاب است - عبارت‏اند از: كرامات حضرت مهدى‏علیه السلام ، بیان نَسَب آن حضرت، جمال و خصوصیات ظاهرى حضرت و به دنیا آمدن وى در مدینه و مهاجرت او به بیت‏المقدّس و یارى او از سوى خداوند با سه هزار فرشته، حوادثى كه قبل از قیام مهدى‏علیه السلام به وقوع مى‏پیوندد.
باب آخر مورد اشاره، خود شامل دو فصل مى‏شود. در فصل اوّل، فتنه‏ها و حوادثى كه قبل از قیام آن حضرت به‏وقوع مى‏پیوندد، آمده است و فصل دوم، حوادثى كه مقارن قیام حضرت مهدى‏علیه السلام روى مى‏دهد، بیان شده است.
علایم و نشانه‏هاى كلّى ظهور حضرت - كه شامل سى و پنج نشانه است - ، چگونگى بیعت با حضرت و تعداد بیعت‏كنندگان، یاران حضرت كه از جمله آنان فرشتگان و مردان صالح و پرهیزگارند، فتح و كشورگشایى زمین‏هاى بزرگ در روزگار حكومت ایشان، همراهى حضرت عیسى‏علیه السلام و كشتن دجّال به دست وى، مدّت حكومت آن حضرت، شهادت مهدى‏علیه السلام و بیان وقایعى كه بعد از وى اتّفاق مى‏افتد. احادیث پراكنده و متعدّد و احوال اشخاصى كه گمان مى‏شده مهدى‏اند، نظریات علماى مذاهب چهارگانه درباره حضرت مهدى و در نهایت، بررسى عمر جهان، از عناوین ابواب این كتاب است.
مترجم در پایان ترجمه، در فصلى جداگانه، با ارائه مباحثى همچون: سیماى كلّى ظهور، زمینه‏ها و علایم ظهور، اعتقاد به مهدویت از دیدگاه شیعه، و نیز تفسیر پاره‏اى از آیات مربوط به مهدى‏علیه السلام ، بخش‏هایى از متن كتاب را نقد و بررسى نموده است.