(۳)
ترجمه جلد اول کتاب «عمدة عیون صحاح الاخبار فی مناقب امام الابرار» تألیف یحیی بن حسن اسدی حلی معروف به ابن الطریق

توریان، بهناز

کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه آزاد اسلامى تهران، واحد شمال
استاد راهنما: غفارى، على‏اکبر
۱۳۷۹

کتاب «العمدة» که به سعى و تلاش یحیى بن حسن، نویسنده‏ىِ قرن ششم هجرى تألیف گردیده، گردآورى تعدادى از مناقب و فضایل مولاى متقیان على (ع) از کتب مهم اهل تسنن است. جلد اول این کتاب که موضوع پایان‏نامه ترجمه‏ىِ آن است، مشتمل بر۲۷ فصل و۳۵۲ روایت است. از جمله مناقب آن حضرت که در این کتاب آورده شده مى‏توان به حدیث شریف غدیر، منزلت، رایت و احادیث دیگر اشاره کرد. وى هم‏چنین آیاتى را که در شأن امیرالمؤمنین نازل شده، آورده‏است که مى‏توان از آیه‏ىِ تطهیر، مباهله و آیه‏ىِ نجوى و نظایر آن نام برد. مؤلف کوشیده ‏است که ولایت على (ع) را از طریق منابع سنى و با ارائه‏ىِ دلایل آیات و روایات اثبات کند. آیه‏ىِ شریفه‏ىِ۳۳ سوره‏ىِ احزاب، معناى آیه‏ىِ شریفه‏ىِ۲۳ شورى، تفسیر آیه‏ىِ شریفه‏ىِ ۵۵ سوره‏ىِ مائده و آیه‏ىِ۱۲ سوره‏ىِ مجادله و آیه‏ىِ۶۱ سوره‏ىِ آل‏عمران و آیه‏ىِ ۱۹سوره‏ىِ توبه.