(۸)
ترجمه و نقد و بررسی بخشی از کتاب القرآن بحار الانوار

شاددل، حبیب الله

کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه قم
استاد راهنما: دیارى، محمدتقى
۱۳۷۸

درپژوهش ‏حاضر هفت ‏باب ‏از ابواب ‏نخست کتاب‏ القرآن بحارالانوار مجلسى ترجمه و نقد سندى و محتوایى شده ‏است. عنوان‏هاى این ابواب به این قرار است: فضل و اعجاز قرآن، فضل کتابت مصحف و آداب آن، کاتبان وحى و خصوصیات آنان، ضرب‏القرآن بعضه ببعض و معناه، اولین و آخرین سوره نازله قرآن، عزائم القرآن یا سوره‏هاى سجده‏دار، جمع و تحریف قرآن.