(۱۰)
ترجمه و تحقیق کتاب «التداوی بالقرآن و الاستشفاء بالرقی و التعاویذ» تألیف محمد ابراهیم سلیم

فالیزکار، ابراهیم

کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه آزاد اسلامى فسا
استاد راهنما: همامى، عباس

این پایان‏نامه در ترجمه و تحقیق کتاب «التداوى بالقرآن و الاستشفاء بالرقى و التعاویذ» است. برخى از مهم‌ترین مطالب این پایان‏نامه به این شرح است: دعاها در طول فعالیت‌ها هستند، نه در عرض آن‌ها؛ اعتقاد به تعاویذ و تأثیر درمانى آیات قرآن؛ دیدگاه‏هاى مختلف در مورد تعاویذ و نقش درمانى آیات؛ دیدگاه‏هاى صاحب کتاب التداوى بالقرآن و الاستشفاء بالرقى و التعاویذ؛ خدا شفادهنده ‏است؛ گرایش جدید دربارۀدرمان؛ آرامش روانى و روش رسیدن بدان؛ شرح صدر؛ پیشگیرى بهتر از درمان است؛ چتر حمایت الهى مؤمن را در خواب حفظ مى‏کند؛ درمان بی‌خوابى؛ مصونیت و محافظت هنگام خواب؛ درمان کسانى که خوابشان دشوار است؛ راه علاج پیامبر (ص) براى بیمارى صرع (غش)؛ آیات محافظ و شفابخش، سخن عارفان مجرب، بررسى آیات شفا: و شفاء لما فى الصدور، فیه شفاء للناس، من القرآن ما هو شفاء و رحمه، و اذا مرضت فهو یشفین، هى شى‏ء... و شفاء؛ فاتحة الکتاب؛ معوَّذتین «سورۀناس و فلق»؛ اواخر سورۀبقره؛ مخالف معتزله و دلائل آن‌ها؛ رد نظریۀمعتزله؛ بعضى از اسرار استعاذه به سوره‏هاى فلق؛ آیا استفاده از اوراد (رقیه) و تعویذ جایز است؟ مخالفین رقیه (ورد) و دلیل آن‌ها؛ پیامبر (ص) از چه چیزى به خدا پناه مى‏برد؟ پناه بردن به خدا از ناتوانى و تنبلى؛ پناه بردن به خدا از زوال نعمت‌ها؛ قرائت معوَّذات (سورۀاخلاص، فلق، ناس) در کنار مریض؛ چشم زخم حق است؛ کسى که از ضرر و شر چشم‌هاى خود نگران است، چه باید بکند؟ دعا براى سلامتى ساکنان منزل؛ دعایى که براى همۀدردها مفید است؛ دعاى مصونیت از عقرب؛ درمان مار یا عقرب‏گزیده با فاتحةالکتاب؛ دعاى پیامبر (ص) براى درمان سردرد؛ دعاى دندان‏درد؛ دعاى درمان تب؛ مداواى غم و ناراحتى با داروى توجه....