3
ترجمه جلد چهارم بحار الانوار: احتجاجات

جلد اول

C ۱ MC}

مقدمات تحقيق

پيش نوشتار مترجم

بسمه تعالى

سپاس بيكران و حمد و ستايش بى پايان پروردگار منان راست كه تمام نعمتهاى جهان
از آن اوست و بدون منت و يا استحقاق بانسان ارزانى داشته درود فراوان بر سرور كائنات و
سيد بشر حضرت ختمى مرتبت و فرزندان معصوم و پاك مردان از سلاله طيب و طاهرش كه
رهبران راه تاريك و پر بيم و خطر دنيا،بسوى بهشت و آخرتند.
خشنودم از اينكه مرهون اين بيكران نعمت خداوند گرديده ام كه بخامه نارسا و ناتوانم
آثار ائمه گرام و پيشوايان دين را ترجمه نمايم و درّهاى ناسفته و گوهرهاى گرانبهاى آسمان
رهبرى و هدايت اين خاندان را برشته تحرير درآورده آويزه گوش و گردن خردمندان و
پيروان راستين اين خاندان نمايم بعقيده مترجم مشكلترين كارها ترجمه آثار پيشينيان
است مخصوصا ترجمه اى كه مربوط بمسائل اعتقادى يا اخلاقى و عملى در محدوده دين و
ايمان باشد،زيرا اهمال و عدم رعايت و بى احتياطى در اين موارد غير قابل اغماض و بلكه
موجب مسئوليت خطير است،نميتوان ترجمه اين آثار را با يك داستان تاريخى يا اخلاقى و
غيره مقايسه نمود.
خصوصا فاصله زياد از عصر صدور بيانات باضافه دامنه وسيع و گسترده اى كه زبان


ترجمه جلد چهارم بحار الانوار: احتجاجات
  • نام منبع :
    ترجمه جلد چهارم بحار الانوار: احتجاجات
    موضوع :
    امامیه اثنا عشریه (قرن 12 - 14)
تعداد بازدید : 13290
صفحه از 336
پرینت  ارسال به