3
ترجمه جلد هفتم بحار الانوار: بخش امامت

بِسْمِ اللّهِ الرّحْمنِ الرّحِيمِ [۱-۴](۱:۱)
(۱)

بخش اول
ضرورت احتياج بحجت و اينكه زمين نبايد خالى از حجت باشد

آيات قرآن

(۲)-:سوره رعد: إِنّما أنْت مُنْذِرٌ و لِكُلِّ قوْمٍ هادٍ[۱۲-۱۸](۱۳:۷) -آيه«۸».^}
(۳)-سوره قصص ۲۸: و لقدْ وصّلْنا لهُمُ الْقوْل لعلّهُمْ يتذكّرُون [۱-۷](۲۸:۵۱) -آيه«۵۱».^}

تفسير آيات:

(۴)-طبرسى در مورد آيه إِنّما أنْت مُنْذِرٌ و لِكُلِّ قوْمٍ هادٍ[۱۲-۱۸](۱۳:۷) مينويسد در تفسير اين آيه چند قول است:
۱-تو بيم دهنده و هادى تمام جهانيانى.
۲-بيم دهنده حضرت محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلم و هادى خدا است.
۳-معنى آيه اينست:اى محمد تو بيم دهنده هستى و هر گروه و طايفه اى
را پيامبرى است كه آنها را هدايت و راهنمائى ميكند.
۴-منظور از(هادى)در آيه هر كسى است كه دعوت بحق كند.^}
(۵)-از ابن عباس روايت شده:وقتى اين آيه نازل شد پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلم فرمود
من منذر و بيم دهنده هستم و علي پس از من هادى است.علي جان بوسيله تو راهنمائى
مى شود هدايت جويان.^}
(۶)-ابو القاسم حسكانى در شواهد النزيل از ابو بردة السلمى نقل ميكند كه
پيامبر اكرم آب خواست و وضو گرفت علي عليه السّلام در خدمت آن جناب بود در اين


ترجمه جلد هفتم بحار الانوار: بخش امامت
2

جلد اول

مقدمهء مؤلف

(۱)

بنام خداوند بخشنده مهربان

ستايش خداوندى را سزاست كه شاهراه هاى زندگى را با آيات
درخشان و چراغهاى فروزان هدايت روشن نمود آن راهنمايان محمّد مصطفى
صلى اللّه عليه و آله است كه تمام ملل بشارت ظهورش دادند و خاندان
پاكش كه گنجينه هاى كرم و سرور عرب و عجم و پايدارى آنها موجب
بقاى عالم است درود بر آنها باد تا آنگاه كه شب و روز ادامه دارد.
اينك جلد هفتم بحار الانوار است كه تأليف بنده خطا كار محمّد
ابن محمّد تقى مشهور بباقر است و در اختيار شما است اميد است نامهء
عمل من و پدرم را در روز رستاخيز بدست راستمان بدهند.
اين جلد مشتمل بر احوال ائمه گرام عليهم السلام و دلائل امامت
آنها و فضائل و مناقب و كارهاى شگفت انگيز و معجزات ايشان است.

  • نام منبع :
    ترجمه جلد هفتم بحار الانوار: بخش امامت
    موضوع :
    کلیات ، آثار عمومی
تعداد بازدید : 16087
صفحه از 292
پرینت  ارسال به