3
جهاد با نفس

(۱) ۱-لزوم مبارزه با نفس

(۲)-۱-امام صادق(ع)فرمود:پيامبر(ص)گروهى را به جنگ با كفار
فرستاد و چون بازگشتند،فرمود:خوشا به حال مردمى كه جهاد كوچك را به پايان رسانده
و جهاد بزرگتر بر ايشان باقى مانده است!سؤال شد:اى رسول خدا!جهاد بزرگتر كدام
است؟فرمود:جهاد با نفس!^}
(۳)-۲-امام صادق(ع)فرمود:بار خود را بر خودت حمل كن كه ديگرى بارت را
بر نخواهد داشت(بر نفس خود مسلط باش و از آن براى نجات و كمال خويش استفاده كن).^}


جهاد با نفس
  • نام منبع :
    جهاد با نفس
    موضوع :
    امامیه اثنا عشریه (قرن 11)
تعداد بازدید : 52723
صفحه از 400
پرینت  ارسال به