15
ترجمه نهج البلاغه (ترجمه انصاری)

مقدمه مترجم

نهج البلاغه نامى آشنا است كه مردم كم و بيش از محتويات
ارزنده ى آن آگاه هستند،ليكن از آنجا كه اين مجموعه از عمق
خاصى برخوردار است و داراى سطح بسيار گسترده اى ميباشد،شايد
كمتر كسى آن را بطور كامل بررسى كرده و در مفاهيم عميق آن دقت
نموده باشد.
نهج البلاغه مجموعه اى از سخنان زيباى على«ع»است كه از
نظر اهميت در مرحله اى قرار گرفته كه اگر بگوئيم ميان آثار
نويسندگان،كتابى در عظمت لفظ و معنى بپايه ى آن نمى رسد،سخن به
گزاف نگفته ايم!
تاريخ بياد ندارد كسى مانند على«ع»آن مرد دانش و سخن؛
مفاهيم درخشانى را در ضمن گفته ها و نوشته هايش به بشريت ارائه داده
باشد.آرى على«ع»مرد دانش و سخن بود.علم وسيعش از منبع
عميقى سرچشمه مى گرفت،زيرا او از نخستين روزى كه خود را


ترجمه نهج البلاغه (ترجمه انصاری)
  • نام منبع :
    ترجمه نهج البلاغه (ترجمه انصاری)
    موضوع :
    آثار حضرت (نهج البلاغه)
تعداد بازدید : 42560
صفحه از 327
پرینت  ارسال به