7
ترجمه و شرح نهج البلاغه (فیض الاسلام)

بيشتر هويدا مى گردد،و روزى بيايد كه مردم دنيا در مقابل آن حضرت اظهار خضوع و فروتنى نموده براى رهائى
از بدبختى چاره اى نيابند مگر آنكه به گفتار و كردار آن بزرگوار عمل نمايند.
از سالهاى دراز(بخصوص در اين ساليان كه جنگ هولناك عالم را فرا گرفته و مردم بسيارى را
تباه ساخت)اين كتاب مقدّس مورد مطالعهء اين بنده بوده،روز بروز شوقم به خواندن و انديشهء
در آن زيادتر مى شد،گويا چيزى نمى ديدم مگر كتاب نهج البلاغه و سخنى نمى شنيدم مگر فرمايشهاى امير المؤمنين
علىّ(عليه السّلام)و هرگاه با فضلا و دانشمندان ملاقاتى پيش مى آمد قبل از شروع بهر سخن،در باب
عظمت و بزرگى نهج البلاغه سخن گفته بآنان ياد آورى مى نمودم كه سيّد شريف رضى(رحمه اللّه)يكى از شاهكارهاى
تأليف را در اين كتاب بكار برده،زيرا با اينكه امير المؤمنين(عليه السّلام)را كلام غير فصيح و غير بليغ نيست
در ميان كلماتش نيكوترين سخنان را انتخاب نموده،الْأفْصحُ فالأفْصح و الأبْلغُ فالأبْلغُ را اثبات و اين
نكته را كاملا رعايت كرده است،و گاهى در بعضى از مجالس دينى و مذهبى پاره اى از كلمات اين كتاب را خوانده
و معنى آنرا بيان مى كردم،شنوندگان به شگفت آمده مى گفتند اگر علماء و رجال دينى ترجمهء فرمايشهاى امام علىّ
(عليه السّلام)را در كتاب نهج البلاغه بطوريكه در خور فهم هر فارسى زبان باشد نوشته بودند،همه از آن بهره مند
مى شدند،و ليكن افسوس كه از ترجمه و شرحهايى كه در دسترس است چنانكه بايد استفاده نمى شود،بنا بر
اين بر نگارنده واجب شد كه دست از هر كار بردارم(حتّى از ترجمه و تفسير قرآن كريم كه از مدّتى به نوشتن آن
مشغول بوده براى اتمام آن سعى و كوشش بسيار داشتم)و اين كتاب جليل را به زبان فارسى سليس و روان
ترجمه نموده و كلمات و جملاتى كه محتاج بشرح باشد ميان دو خطّ قوسى به اجمال و اختصار بيان نمايم تا ترجمه
و شرح با هم فرق داشته همه از آن بهره مند گردند،و چون يقين دارم اين خدمت از بهترين خدمتهايى است
كه در اين عصر انجام شده و هر با انصافى از آن قدر دانى خواهد نمود،لذا به پاس سالها عمرى كه پدر و مادر و
برادر عزيزم(رحمهم اللّه)براى تربيت من بنده صرف كردند،زحمتى كه براى نوشتن اين كتاب كشيده ام
به روان پاكشان تقديم داشته و براى ياد بود آنان مختصرى از تاريخ حيات و زندگانى هر يك را پيش
از شروع به نوشتن ديباچه نوشتم،و براى اتمام و انتشار اين كتاب شريف از خداوند متعال كمك و
يارى مى طلبم،و لا حوْل و «لا قُوّة إِلاّ بِاللّهِ»[۱۱-۱۴](۱۸:۳۹) العلِيِ ّ العظِيم.


ترجمه و شرح نهج البلاغه (فیض الاسلام)
6

جزء اول

ديباجه

نهج البلاغة،كتابى كه سيّد شريف ابو الحسن محمّد رضىّ(رضوان اللّه تعالى عليه)
از سخنان إمام الموحّدين،باب مدينة العلم علىّ ابن ابى طالب(عليه السّلام)
گرد آورده بهترين اثر و نشانهء دين مقدّس اسلام و مذهب شريف جعفرى است،درياى بى پايانى
است،محتوى مسائل علمى،ادبى،دينى،اجتماعى،اخلاقى و سياسى كه بهتر و بليغتر
از آن سخنان بعد از قرآن كريم و بيانات حضرت رسول(صلّى اللّه عليه و آله)در دنيا گوينده اى
نگفته است،و آن راهنماى گمراهان و چارهء بيچارگان و پناه دهنده و دستگير درماندگان
است،پس كسى را كه خواهان سعادت هميشگى و گريزان از ذلّت و بد بختى است لازم است كه اين
كتاب را سر مشق قرار داده از سخنان آن پند گرفته به دستوراتش رفتار نمايد،زيرا مفاسد و تباهكارى هاى
دنيا اصلاح نمى شود مگر روزى كه تعليمات امير المؤمنين علىّ(عليه السّلام)در ميان جميع طبقات مردم
عملى گردد،و اين سخن به گزاف گفته نشده،چون روى دو پايه برهان(عقل و علم)استوار است،
چنانكه از مطالعهء اين كتاب همگان خواهند دريافت.
هر چند علم و دانش در ميان افراد بشر پيشرفت نمايد،فضل و بزرگوارى امام علىّ(عليه السّلام)

  • نام منبع :
    ترجمه و شرح نهج البلاغه (فیض الاسلام)
    موضوع :
    آثار حضرت (نهج البلاغه)
تعداد بازدید : 45797
صفحه از 227
پرینت  ارسال به