همزمان با اعیاد قربان و غدیر، ۲۰۹ عنوان کتاب جدید در موضوعات مرتبط با علوم و معارف قرآن و حدیث و دانش‌های مرتبط با آن در کتابخانه مجازی به آدرس http://lib.qhu.ac.ir منتشر شد.

این منابع جدید شامل کتب مرجع حدیثی و ترجمه برخی از کتاب های حدیثی پر مراجعه و مفید برای دانشجویان است. همچنین کتبی در علم اصول، ادبیات عرب، شروح و ... در این مجموعه قرار دارد.

دانشجویان گرامی  می‌توانند نظرات و پیشنهادات خود در خصوص منابع منتشر شده در کتابخانه مجازی مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه قرآن و حدیث و نیز کتاب‌ها و جزوات مورد نیاز خویش در حوزه فعالیت های درسی مرکز  را از طریق صندوق پیام کارشناس کتابخانه درخواست دهند، تا در بررسی، جمع بندی و در صورت امکان تهیه شود.

همچنین از دانش‌پژوهان گرامی درخواست می‌شود، چنانچه اشکالاتی در کتب منتشر شده یافتند، مورد را به صورت دقیق از طریق صندوق پیام کارشناس کتابخانه مجازی گزارش نمایند.

گفتنی است فایل صوتی جلسات آنلاین کلاس های درسی مقاطع مختلف مرکز و نیز فایل صوتی جلسات مشاوره و نشست های علمی پژوهشی بعد از برگزاری در کتابخانه مجازی قرار گرفته و برای علاقمندان قابل استفاده خواهد بود.

مدیریت پژوهش مرکز آموزش الکترونیکی

دانشگاه قرآن و حدیث