1
اصول و مبانی طبّ سنتی

اصول و مبانی طبّ سنتی
0

اصول و مبانی طبّ سنتی

مقطع: کارشناسی

رشته: علوم حدیث، اخلاق و آداب پزشکی

مدرّس: استاد محسن ناصری

آموزشیار تدوین: حسین غلامی

ناظر علمی تدوین: سمیه خلیلی

حروف‌چینی: زهره خلج، معصومه احمدی

صفحه‌آرا: محمد جواد جهانی، نرجس حسنلو

انتشار نخست: بهار ۸۹

فهرست صفحه

  • نام منبع :
    اصول و مبانی طبّ سنتی
    پدیدآورنده :
    موضوع :
    آداب و رسوم مربوط به زندگی عمومی و اجتماعی ، از جمله زندگی شهر ، زندگی در دادگاه ها ، جشنواره ها ، تعطیل
تعداد بازدید : 74803
صفحه از 78
پرینت  ارسال به