1
مبانی جرح و تعدیل

فهرست صفحه


مبانی جرح و تعدیل
0

مبانی جرح و تعدیل

مقطع: کارشناسی ارشد

رشته‌های: تفسیر اثری

نهج البلاغه

مدرّس: آیت الله مسلم داوری

ارزیاب:

آموزشیاران تدوین: محمود سراجه، سعید شفیعی

ناظر علمی تدوین: منیره دهقانی زاده

حروف‌چین: زهره خلج

صفحه‌آرا: نرجس حسنلو

تاریخ تولید: بهار ۸۸

  • نام منبع :
    مبانی جرح و تعدیل
    پدیدآورنده :
    موضوع :
    تفسیر
تعداد بازدید : 36430
صفحه از 69
پرینت  ارسال به