1
زندگانی تحلیلی امام علی (علیه السلام) و پیشینۀ صدور نهج البلاغه

فهرست صفحه


زندگانی تحلیلی امام علی (علیه السلام) و پیشینۀ صدور نهج البلاغه
0

زندگانی تحلیل امام علی (علیه السلام) و پیشینه صدور نهج البلاغه

مقطع: کارشناسی ارشد

رشته‌های:

مدرّس: سید محمد مهدی جعفری

ارزیاب: مصطفی دلشاد تهرانی

آموزشیار تدوین: اسماعیل اثباتی

ناظر علمی تدوین: سعید شفیعی

ویراستاران فنّی: محمدجواد جهانی

ناظر ویرایش: نوروز امینی

حروف‌چین: فاطمه صادقی

صفحه‌آرا: نرجس حسنلو

تاریخ تولید:

  • نام منبع :
    زندگانی تحلیلی امام علی (علیه السلام) و پیشینۀ صدور نهج البلاغه
    موضوع :
    علی بن ابی طالب (ع)
تعداد بازدید : 20137
صفحه از 132
پرینت  ارسال به